Poznaj zespół kancelarii

Notariusz - Alicja Świergot

NOTARIUSZ

Notariusz Alicja Świergot

Notariusz Alicja Świergot w 2010 roku ukończyła studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2011 – 2014 odbyła aplikację notarialną w Izbie Notarialnej w Katowicach, jednak zawodowo z notariatem związana jest od 2008 roku. Praca w kancelarii notarialnej pozwoliła notariusz Alicji Świergot zdobyć niezbędną wiedzę i praktyczne przygotowanie do zawodu w obszarze różnych dziedzin prawa, z którymi na co dzień pracuje notariusz.

Notariusz Alicja Świergot zakończyła aplikację notarialną w 2014 roku pozytywnym wynikiem z egzaminu notarialnego. Od 2014 roku zdobywała doświadczenie jako zastępca notarialny w kancelariach na Śląsku.

Alicja Świergot w dniu 04 marca 2015 roku została decyzją Ministra Sprawiedliwości powołana na stanowisko notariusza. Absolwentka Studiów Podyplomowych na kierunku „Doradztwo Podatkowe” na Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Skontaktuj się bezpośrednio z notariusz Alicją Świergot:
alicja.swiergot@notariusz-stawowa.pl
tel. 697 838 545

Notariusz Alicja Świergot w 2010 roku ukończyła studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2011 – 2014 odbyła aplikację notarialną w Izbie Notarialnej w Katowicach, jednak zawodowo z notariatem związana jest od 2008 roku. Praca w kancelarii notarialnej pozwoliła notariusz Alicji Świergot zdobyć niezbędną wiedzę i praktyczne przygotowanie do zawodu w obszarze różnych dziedzin prawa, z którymi na co dzień pracuje notariusz.

Notariusz Alicja Świergot zakończyła aplikację notarialną w 2014 roku pozytywnym wynikiem z egzaminu notarialnego. Od 2014 roku zdobywała doświadczenie jako zastępca notarialny w kancelariach na Śląsku.

Alicja Świergot w dniu 04 marca 2015 roku została decyzją Ministra Sprawiedliwości
powołana na stanowisko notariusza. Absolwentka Studiów Podyplomowych na
kierunku „Doradztwo Podatkowe” na Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Skontaktuj się bezpośrednio z notariusz Alicją Świergot:
alicja.swiergot@notariusz-stawowa.pl
tel. 697 838 545

ZESPÓŁ KANCELARII

Karolina Pawełczyk

Aplikant notarialny w Kancelarii Notariusz Alicji Świergot

W 2012 roku ukończyła studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  W 2015 roku rozpoczęła aplikację notarialną w Izbie Notarialnej w Katowicach pod patronatem notariusz Alicji Świergot.

Doświadczenie zawodowe i praktyczne przygotowanie do zawodu zdobywała już jako studentka II roku prawa, zarówno w kancelariach adwokackich jak i notarialnych (od 2010 roku).
Z Kancelarią Notariusz Alicji Świergot związana jest od samego początku jej działalności.

Na co dzień służy pomocą w zakresie kontaktów z klientami oraz sporządzania projektów aktów notarialnych.

Skontaktuj się bezpośrednio z aplikant Karoliną Pawełczyk:

karolina.pawelczyk@notariusz-stawowa.pl

tel. 696 613 812

Marta Borkowska

Asystentka w Kancelarii Notariusz Alicji Świergot

Studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W Kancelarii Notariusz Alicji Świergot dba o zaplecze administracyjne pracy notariusz, a także służy pomocą w kontaktach z klientami. Dzięki łączeniu studiów z codzienną pracą w Kancelarii zdobywa wiedzę i doświadczenie. Praca przy czynnościach notarialnych daje jej możliwość pogłębiania jej pasji jaką jest prawo, szczególnie w dziedzinie prawa spadkowego i rodzinnego.

Skontaktuj się bezpośrednio z biurem Kancelarii:

kancelaria@notariusz-stawowa.pl

tel. 32 257 01 49

KANCELARIA NOTARIALNA

Alicja Świergot

ul. Stawowa 8/5, 40-095 Katowice

tel.: 697 838 545, 696 613 812

kancelaria@notariusz-stawowa.pl