Poznaj zespół kancelarii

Notariusz - Alicja Świergot

NOTARIUSZ

Notariusz Alicja Świergot

Notariusz Alicja Świergot w 2010 roku ukończyła studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2011 – 2014 odbyła aplikację notarialną w Izbie Notarialnej w Katowicach, jednak zawodowo z notariatem związana jest od 2008 roku. Praca w kancelarii notarialnej pozwoliła notariusz Alicji Świergot zdobyć niezbędną wiedzę i praktyczne przygotowanie do zawodu w obszarze różnych dziedzin prawa, z którymi na co dzień pracuje notariusz.

Notariusz Alicja Świergot zakończyła aplikację notarialną w 2014 roku pozytywnym wynikiem z egzaminu notarialnego. Od 2014 roku zdobywała doświadczenie jako zastępca notarialny w kancelariach na Śląsku.

Alicja Świergot w dniu 04 marca 2015 roku została decyzją Ministra Sprawiedliwości powołana na stanowisko notariusza. Absolwentka Studiów Podyplomowych na kierunku „Doradztwo Podatkowe” na Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Skontaktuj się bezpośrednio z notariusz Alicją Świergot:
alicja.swiergot@notariusz-stawowa.pl

Notariusz Alicja Świergot w 2010 roku ukończyła studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2011 – 2014 odbyła aplikację notarialną w Izbie Notarialnej w Katowicach, jednak zawodowo z notariatem związana jest od 2008 roku. Praca w kancelarii notarialnej pozwoliła notariusz Alicji Świergot zdobyć niezbędną wiedzę i praktyczne przygotowanie do zawodu w obszarze różnych dziedzin prawa, z którymi na co dzień pracuje notariusz.

Notariusz Alicja Świergot zakończyła aplikację notarialną w 2014 roku pozytywnym wynikiem z egzaminu notarialnego. Od 2014 roku zdobywała doświadczenie jako zastępca notarialny w kancelariach na Śląsku.

Alicja Świergot w dniu 04 marca 2015 roku została decyzją Ministra Sprawiedliwości
powołana na stanowisko notariusza. Absolwentka Studiów Podyplomowych na
kierunku „Doradztwo Podatkowe” na Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Skontaktuj się bezpośrednio z notariusz Alicją Świergot:
alicja.swiergot@notariusz-stawowa.pl

KANCELARIA NOTARIALNA

Alicja Świergot

ul. Stawowa 8/5, 40-095 Katowice

tel.: 32 257 01 49, 507 248 455

kancelaria@notariusz-stawowa.pl

Godziny urzędowania Kancelarii:

poniedziałek – piątek: 9:00 – 17:00