Opłaty

Notariusz w związku z dokonywanymi czynnościami, jako płatnik pobiera i przekazuje odpowiednim urzędowi i sądom:

Podatek od czynności cywilnoprawnych (pobierz)

Podatek od spadków i darowizn (pobierz)

Koszty sądowe w sprawach cywilnych (pobierz)

Podatek od towarów i usług (pobierz)

Powyższe podatki i opłaty muszą być wpłacone na rachunek bankowy Kancelarii Notarialnej przed dokonaniem czynności lub wpłacone w Kancelarii w momencie dokonywania czynności.

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, na podstawie art. 5 ustawy Prawo o notariacie (pobierz). Wynagrodzenie szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (pobierz).

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Za stronę zwolnioną od ponoszenia wynagrodzenia za dokonaną czynność notarialną wynagrodzenie ponosi Skarb Państwa.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wymaganych dokumentów oraz ustalenia wysokości opłat prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Kancelarią. Z chęcią odpowiemy na każde Twoje pytanie.

KANCELARIA NOTARIALNA

Alicja Świergot

ul. Stawowa 8/5, 40-095 Katowice

tel.: 32 257 01 49, 507 248 455

kancelaria@notariusz-stawowa.pl

Godziny urzędowania Kancelarii:

poniedziałek – piątek: 9:00 – 17:00